အာဏာသိမ်းမှု ၆ လပြည့်နဲ့ သူတို့ အမြင်

အာဏာသိမ်း ၆ လကြာပြီး အခြေအနေကို နိုင်ငံရေးသမား၊ လေ့လာသူနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှား သူအား ဧရာဝတီက မေးမြန်းထားသည်။