ဒီမိုကရေစီ ထောက်ခံသူအားလုံးကို ဘယ်သူမှမကျန်အောင် လုပ်တဲ့ Democide ပါ

NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း

Your Thoughts …

Recommended