ဘယ်မှာလဲ ထောက်လှမ်းရေးမူဝါဒနဲ့ မဟာဗျူဟာ

အရပ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကို ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ထိုအေဂျင်စီသည် မဟာဗျူဟာမြောက် ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်၊ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည့် အေဂျင်စီမျိုးဖြစ်သည်။

Your Thoughts …

Recommended