စစ်ခေါင်းဆောင် အာဏာမြဲဖို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နိုင်ငံရေး အသုံးချ

ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း သမီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ် လက်ခံရယူစဉ်

Your Thoughts …

Recommended