ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်

ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားခဲ့သလို ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် ထုဆစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအသစ်ကို ဖန်တီးရပါမယ် / AFP

Your Thoughts …

Recommended