တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ်တဲ့လား၊ ပြိုကွဲပြီးသွားလို့ လွန်တောင်နေပြီ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်ရှိ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်စဉ် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended