မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့နှင့် သုံးပွင့်‌ဆိုင်ဇာတ်လမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မေမြို့စစ်တက္ကသိုလ်အား မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်အပြီး

Your Thoughts …

Recommended