ယူကရိန်းကဲ့သို့ မြန်မာလည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီများနှင့် ထိုက်တန်

မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတွင် PDF တပ်များကို ထိထိရောက်ရောက် ထူထောင်ထားသည်/AFP

Your Thoughts …

Recommended