မြန်မာ့အရေးမှာ လောင်းကြေးအထပ်မှားသည့် အိန္ဒိယ

၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပထမဆုံး ပြုလုပ်သည့် အိန္ဒိယ-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ စစ်တပ်ပူးတွဲ စစ်လေ့ကျင့်မှုတွင် တွေ့ရသည့် စစ်ဘက်အရာရှိများ

Your Thoughts …

Recommended