ရွှေတြိဂံဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမဝင် ရောင်းဝယ်ခြင်း

GIJN အတွက် နိုဂျာဒေါင်း ဘွန်ပရာဆတ် က ဖန်တီးသည်။

Your Thoughts …

Recommended