ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ မြို့တော်ခန်းမအရှေ့တွင် ပျက်ဆီးနေသော လမ်းချိုင့်ခွက်များကို တာဝန်ရှိသူများက ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် ဖာထေးပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။

ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ မြို့တော်ခန်းမအရှေ့တွင် ပျက်ဆီးနေသော လမ်းချိုင့်ခွက်များကို တာဝန်ရှိသူများက ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် ဖာထေးပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။

Your Thoughts …

Recommended