Advanced

ဝေဖန်မှုများရှိသည့် မြစ်သာတမံ စီမံကိန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ

19.4k
သတင်း
ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန တခုက လိုက်နာမှု မရှိဘဲ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့မှ ယင်းကိစ္စကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြလာခြင်းကို လွှတ်တော်ဘက်မှ မထိန်းကျ