ဥပေဒနဲ႔ အညီ ခြထိုင္လို႔ ရပါတယ္

Hits:4,608
14   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. နိဳင္ငံေတာ္သမတဟာ တုိင္းျပည္ရဲ့တာ၀န္ကုိယူၿပီဆုိလွ်င္ မူလမိခင္ပါတီရဲ့တာ၀န္ကုိစြန္႔လႊတ္ရ
    မယ္ဆုိ၊အခုစာကေလး၊အခုဆီထမင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဘဲေနာ္၊အာဏာရူးတဲ့အက်င့္ကမေျပာက္ေသးဘူး။

  2. ရွက္ ရွက္ ………………