မလိုက်နိုင်မှာ စိုးတယ်

10 May 2019 - မင်းထက်လူ
မင်းထက်လူ/ဧရာဝတီ

Latest Cartoons

ဒို့အရေးပါလို့ ဆိုနေမှ
ဒို့အရေးပါလို့ ဆိုနေမှ
အော်ဒါလက်ခံသည်
အော်ဒါလက်ခံသည်
မတူရင် မထုနဲ့
မတူရင် မထုနဲ့
အမှာစကား
အမှာစကား
ဒိုင်ပွဲရပ်မလား
ဒိုင်ပွဲရပ်မလား
စိမ်းရက်လေအား
စိမ်းရက်လေအား
တရားမဝင်ဘူး
တရားမဝင်ဘူး
ချောက်ထဲမပြုတ်ကျခင်
ချောက်ထဲမပြုတ်ကျခင်
နေ့စဉ်သတင်း
နေ့စဉ်သတင်း
ကယ်တင်ကြပါ
ကယ်တင်ကြပါ
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
အမွေအနှစ်
အမွေအနှစ်