အစိုးရအတြင္း ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရမည့္အခ်ိန္

Hits:7,177
16   | |

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း ရာထူးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းရွိ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ား၊ လူမွန္ေနရာမွန္ မဟုတ္သူမ်ား၊ စနစ္ေဟာင္းတြင္ ေနခဲ့ခ်င္သူမ်ားကို ထုတ္ပယ္ရန္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ။

မၾကာခင္က လစ္လပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယ သမၼတ၏ ေနရာကို အစားထုိးမႈအျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန တခ်ိဳ႕ကို ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ခြဲေဝ ေနရာေပးျခင္း၊ ေနရာမွ အၿပီးတုိင္ ဖယ္ရွားျခင္း စသည္တို႔ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲလိုမ်ား ေနာက္ခ်န္ေနရစ္ခဲ့ရန္ အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္မည္လား ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အမ်ားက ေမးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ျခင္း၊ တံု႔ဆိုင္း တံု႔ဆုိင္း ျဖစ္ေနရျခင္း၏ တရားခံမွာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ သမၼတက ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္း၊ စနစ္ေဟာင္း၊ အက်င့္ေဟာင္းထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည့္ ယခင္ စစ္အစိုးရေဟာာင္း၏ ဝတၱရားကိုသာ ဖက္တြယ္ေနျခင္း တို႔အျပင္ တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ အမ်ားစုသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူမ်ား၊ လာဘ္စားမႈ၊ ေငြအလြဲသံုးစားမႈႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုသူမ်ားကို ျပည္သူ အမ်ားစုက လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳၾကေၾကာင္းကို အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားမွတဆင့္ သိရၿပီး ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထုိသူမ်ားကို မဖယ္ရွားႏုိင္ေသးသည့္ အခ်က္အား ေထာက္ျပကာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကိုးစားမႈကို ရယူရန္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္၍ အင္တုိက္အားတုိက္ ေရြ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ လူေတာ္လူေကာင္း၊ လူမွန္ေနရာမွန္မ်ား၊ တုိင္းျပည္အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မည့္၊ တိုင္းျပည္ဝန္ကို ထမ္းရြက္မည့္ သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားရမည့္ အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီဟု ဧရာဝတီက တုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္။


5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Go on Mr President.We are 100% believing in you.You are one of the most hornest person in Myanmar history.

  2. The Cabinet needs to be shuffled , U Zaw Min, U Kyaw San along with U Myint Naing and some hidden crew President can’t row and accelerate his boat to the Democratic Goal. Moment to moment their images give a very bad impression to the Govt. no matter who they are. They must quit the sooner the better.

  3. please retire the minister of construction

  4. Mr kyat htan
    What do you mean HORNEST? Please learn eng well.