အေမရိကန္က ျမန္မာ အရာရွိမ်ားကို သင္တန္းေပးေတာ့မည္

Hits:1,143
1   | |

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကုိ စတင္သင္တန္းပုိ႔ခ်ေတာ့မည္ဟု အေမရိကန္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တရား၀င္ေျပာဆုိေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား စစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး၊ စစ္ဖက္ ဆုိင္ရာ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စသည့္က႑ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကုိ အဓိကထား ပုိ႔ခ်မည္ဟုသိရသည္။ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔၏ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအား လာေရာက္ ေလ့လာရန္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖိတ္ၾကား ထားေသးသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ေကာင္းတယ္၊လက္ရွိစိတ္ဓါတ္ေတြပါေျပာင္းဖို႔စိတ္ပညာသင္တန္းေတြပါေပးမွပိုေကာင္းမွာပါ။အခုဒီလူအမ်ားစုရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြကေတာ့အားလံုးျမင္ၾကတဲ့အတိုင္းပဲ။