ျမန္မာလား၊ ဗမာလားနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ

Hits:6,165
26   | |

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကို သတိေပးတဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံအေခၚအေဝၚ ေဝါဟာရ အျငင္းပြားမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ အဓိက အေလးနက္ထား စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္က တိုင္းျပည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စြဲကပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ အေၾကာင္းက ႏိုင္ငံကို ေခၚေဝၚ ညႊန္းဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ မူကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၊ “ျမန္မာ (Myanmar) နဲ႔ ဗမာ (Burma)” ဟာ ႏိုင္ငံမွာ ေရွး ဓားမဦးခ် အေျခခ် မီွတင္းေနထိုင္ေနတဲ့၊ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ တျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနလို႔ျဖစ္တယ္။

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ စစ္တပ္ႀကီးစိုးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလ တပါတီ အာဏာရွင္ ေခတ္ေတြမွာ ေခၚေဝၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံနာမည္ ျမန္မာလို “ျမန္မာ” အဂၤလိပ္လို “Burma” နဲ႔ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရေခတ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးတဲ့ ျမန္မာလို “ျမန္မာ”၊ အဂၤလိပ္လို “Myanmar” ႏွစ္ခုစလံုးဟာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္း ကိုသာ အဓိက ညႊန္းဆိုႏိုင္တဲ့အတြက္ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္လို အင္အားႀကီး၊ အေရအတြက္မ်ားသူ ဦးေဆာင္ ခ်ယ္လွယ္စတမ္း လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ သေဘာ၊ တိုင္းျပည္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳး တစုတည္းကသာ ပိုင္သလို ျဖစ္ေနလို႔ ျဖစ္တယ္။

မူကြဲ ႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕ ႏိုင္ငံနာမည္ ျမန္မာလိုအခၚ “ျမန္မာ” ဟာ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုးနဲ႔ သမိုင္း အစဥ္အဆက္ ဘယ္လိုမွ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ မျဖစ္ခင္အထိ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ အတြင္း ေနထိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ေတြဟာ အျပန္အလွန္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈသေဘာအရ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရတဲ့ ကာလေတြ ရွိေသာ္ျငားလည္း တကယ့္ သေဘာအေနနဲ႔က သီးသန္႔ ပေဒသရာဇ္ ႏိုင္ငံေလးမ်ား အသြင္၊ ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္း နဲ႔ ေနခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ” ဆိုတဲ့ အေခၚဟာ တျခား တိုင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ဥပမာ -ပေဒသရာဇ္ေခတ္ တေလွ်ာက္ ျမန္မာက အင္အားသာတဲ့ အခ်ိန္မွာ မြန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနၿပီး မြန္အင္အားသာတဲ့ အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မြန္ႏိုင္ငံလက္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနျခင္း သေဘာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာစကား အေရးနဲ႔အေျပာ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ေခၚတဲ့ အေခၚအေဝၚဟာ “ျမန္မာ” နဲ႔ “ဗမာ” ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေရာ ေရာေနတယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ “ျမန္မာ” ကို အေရးမွာ သံုးေလ့ရွိၿပီး အေျပာမွာေတာ့ “ဗမာ” လို႔ သံုးၾကတယ္။ ဒါဟာ တျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဘာသာစကား မ်ားမွာလည္း ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ အေရးနဲ႔ အဖတ္ အဓိပၸာယ္တူ စကားလံုးတခ်ိဳ႕ ကြဲေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ စာေပ ေပၚထြန္းခ်ိန္ကစၿပီး လူမ်ိဳးအေခၚ “ျမန္မာ”  “ဗမာ” အသံုးဟာ ေရာေထြးေနတယ္၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ သံုးတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ “ျမန္မာ” က မူလ ျဖစ္တယ္။

ခုအေခၚ ျမန္မာ (ဗမာ) ျဖစ္လာမယ့္ သူေတြဟာ လက္ရွိႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ေပၚေဒသကေန အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔ကို ၉ ရာစုမွာ ဝင္တယ္၊ ပုဂံမွာ အေျချပဳတယ္။ သူတို႔ကို ေျမျပန္႔မွာ ေရွးဦး ရွိေနၿပီး ျဖစ္တဲ့ မြန္ေတြက “မရမာ၊ မိုင္းရ္မာ” (Mirma/Mranma) လို႔ ေခၚတယ္။ ဒီအခ်က္ ကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အထဲမွ ေရွးအက်ဆံုး မြန္ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မြန္ေက်ာက္စာ (၁၁၀၂) မွာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ေရွး ျမန္မာေတြ အလယ္ပိုင္းကို အေျခခ် ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ပ်ဴ၊ မြန္ေတြ ဆီကတဆင့္ အိႏၵိယ အကၡရာကို အေျခခံတဲ့ စာေပကို ရလို႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မွတ္တမ္းေတြ ေရးလာ ႏိုင္ရာမွာလည္း သူတို႔လူမ်ိဳးနာမည္ကို မြန္ေတြ ေခၚတဲ့နာမည္အတိုင္းပဲ သံုးတယ္။ ဒါကို လက္ရွိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိလို႔ရတဲ့ အထဲက နာမည္ အေခၚနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေရွးအက်ဆံုး ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ ျမန္မာေက်ာက္စာ (၁၁၉၀) မွာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။

ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာဘာသာ စကားမွာ “ရ (Ra)” သံ ထည့္ရြတ္တာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ အတြက္ “မရမာ၊ မိုင္းရ္မာ” (Mirma/Mranma) ကေန “ျမမၼာ၊ ျမန္မာ” (Myanmar) ဆိုၿပီး လက္ရွိသိတဲ့ လူမ်ိဳးနာမည္ “ျမန္မာ” အျဖစ္ ေျပာင္းသြားတယ္။ (စကားခ်ပ္ – ျမန္မာ စကားနဲ႔ ဘာသေဗဒ သေဘာတူတဲ့ ရခိုင္၊ ထားဝယ္နဲ႔ ေယာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အသံုးမွာ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္အထိ “ရ (Ra )” သံ ထည့္ရြက္ေနဆဲဆိုတာ သတိျပဳပါ)

ေရွးျမန္မာေတြဟာ ပ်ဴ၊ မြန္၊ အိႏၵိယ တို႔ဆီက ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ တင္သာမက ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဘာသာတရားပါ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ “ျဗဟၼာ” က ဆင္းသက္တဲ့ သေဘာ “ျဗဟၼာ” လူမ်ိဳး၊ တဆင့္ “ဗမာ” လူမ်ိဳး ဆိုၿပီး လူမ်ိဳး နာမည္ အသစ္ မူကြဲ တမ်ိဳးအေနနဲ႔လည္း ထပ္ေပၚလာတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာေလာဆယ္ ေတြ႕ရွိရတဲ့ သမိုင္း ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား၊ သုေတသန အရ စဝင္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို “ျမန္မာ” လို႔သာ ေခၚတဲ့အတြက္ လူမ်ိဳးနာမည္ အေနနဲ႔ “ျမန္မာ” က မူလ၊ “ဗမာ” က ဆင့္ပြားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။

ေရွးျမန္မာေတြ ေျမျပန္႔ကို စဝင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံမရွိေသးဘူး ဆိုတာကို သတိျပဳေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အင္အား ႀကီးမားလာၿပီး ပုဂံ ပေဒသရာဇ္ လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္ပါယာကို ခ်ဲ႕ထြင္ရင္းနဲ႔ ပုဂံလက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၊ တနည္း အားျဖင့္ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚလာတယ္။

က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေက်ာက္စာ မွတ္တမ္းေတြအရ ႏိုင္ငံကို “ျမန္မာျပည္” လို႔ တိုက္ရိုက္တပ္ေခၚတာကို နရပတိစည္သူ/ ဒုတိယ စည္သူ (၁၁၆၅-၁၂၁၁) ရဲ႕ ေျမး၊ ေဇယ်သိခၤ ေခၚ နားေတာင္းမ်ားမင္း (ထီးလိုမင္းလိုမင္း) ရဲ႕သား၊ က်စြာမင္း (၁၂၃၄-၁၂၅၀) လက္ထက္က ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးတဲ့ ေက်ာက္စာ မွတ္တမ္း (တြဲလ်က္ ဓာတ္ပံုပါ) မွာ အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္တယ္။

ေနာက္ပိုင္း ေခတ္ေတြမွာလည္း ႏိုင္ငံနာမည္ကို ဒီသေဘာမ်ိဳးပဲ ေခၚခဲ့တယ္။ ဥပမာ – ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မင္းတုန္းမင္း (၁၈၀၈-၁၈၇၈) က သူဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ဘုရင္ဆိုၿပီး ညႊန္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မင္းဆက္ ျမန္မာကုန္းေဘာင္ အင္ပါယာဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္း ေနထိုင္တဲ့ ေနရာေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီအေခၚဟာ တျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ သေဘာ ပေဒသရာဇ္အေခၚ သက္သက္သာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခတ္အေျခအေန၊ စနစ္နဲ႔ အေတြးအေခၚ အရ ႏိုင္ငံနာမည္ကို လူအမ်ားစု အေျချပဳတဲ့ “ျမန္မာ” ဆိုၿပီး တပ္ေခၚခဲ့ ျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုး မူရင္း ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အတိုင္း တန္းတူ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လံုးလံုး မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အားလံုးျဖစ္တဲ့၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ပအို႔ဝ္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း အစရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကေန လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ တရုတ္၊ အိႏၵိယ စတဲ့ လူမ်ိဳးစံု ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီကၽြန္ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေခတ္မွာ သခင္ဘေသာင္း (၁၉၀၂-၁၉၈၀) ဦးေဆာင္တဲ့ လူမ်ိဳးစံု ပါဝင္တဲ့ သခင္ႀကီးေတြရဲ႕ “ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုးႀကီး” က တႏိုင္လံုးမွာ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးအသီးသီးရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ႏိုးၾကားလာေစဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ရာမွာ ဒီႏိုင္ငံဟာ “ျမန္မာ” ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ “ျမန္မာ” တမ်ိဳးတည္း မပိုင္၊ “ျမန္မာ” အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးနဲ႔ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ား ပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ “ဗမာ” ႏိုင္ငံ လုိ႔သာ ေခၚဆိုရမယ္ ဆိုၿပီး “ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး ေၾကညာစာတမ္း” မွာ အတိအလင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

အဖြဲ႕အစည္း နာမည္ကိုလည္း အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ သေဘာ “ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုး” လို႔သာ ေပးခဲ့ၿပီး “ဒို႔ျမန္မာ အစည္းအရံုး” လို႔ မေခၚတြင္ေစခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာအပါဝင္ တျခား လူမ်ိဳးစုေတြ မွီတင္းေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ကို သမိုင္းအေထာက္အထားနဲ႔ ဘာသာေဗဒ သေဘာအရလည္း ဆီေလ်ာ္ၿပီး ျမန္မာ လူမ်ိဳးနာမည္ အစမူလ ျဖစ္တဲ့ “ျမန္မာ” ကို မသံုးဘဲ ဆင့္ပြားမူ “ဗမာ” ကိုသာ “ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးႀကီး” က သံုးဖို႔ ညႊန္းဆိုခဲ့ျခင္း၊ တကယ္ သံုးခဲ့ျခင္းဟာ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား အတြက္လည္း ေခတ္အေျခအေနအရ ေက်နပ္လက္ခံစရာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ “ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုး” က ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ အမည္နာမကို သုံးတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဝင္ နာမည္ဟာ “ဗမာႏိုင္ငံေတာ္” ျဖစ္ခဲ့တယ္။

တကယ္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္လာၿပီး အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ေရး ယူတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ “ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုး” ေခတ္က တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနဲ႔ တျခား တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္၊ သာတူညီမွ်၊ ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အႏွစ္သေဘာေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ ေသြးထိုးမႈ၊ ဘက္ႏွစ္ဘက္ စလံုးရဲ႕ လူမ်ိဳးေရး သူငယ္နာ မစင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သေဘာေတြေၾကာင့္ ေမွးမွိန္လာခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) မွာ ကိုက ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ မူ မွ်တတဲ့ ျပည္နယ္၊ အာဏာ၊ ခြဲေဝမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာ နဲ႔ အႀကိဳသေဘာ တူညီထားခဲ့တဲ့ ပင္လံု ကတိကဝတ္ ေတြကို အျပည့္အဝ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေရွးယခင္ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္မွာကတည္းက အျပန္အလွန္ အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ အရင္းတည္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးစုခ်င္း မယံုၾကည္ႏိုင္မႈ သံသယနဲ႔ အမုန္းဟာ ျပန္လည္ အသက္ဝင္ လာခဲ့တယ္။ (စကားခ်ပ္ – အျပန္အလွန္ ဆိုတဲ့ သေဘာဟာ မြန္နဲ႔ ျမန္မာၾကားသာ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာနဲ႔ တျခား လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားမွာက မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာကသာ အင္အားႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ လူမ်ိဳးစု ေဒသ ပေဒသရာဇ္ ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံငယ္ေတြကို နယ္ခ်ဲ႕ၿပီး အျပည့္အဝ သြားသိမ္းတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာခံ ပ႑ာဆက္ ခိုင္းတယ္၊ ဥပမာ – ရခိုင္ႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္လို႔ ေခၚတဲ့ ေမာသွ်မ္းႏိုင္ငံ)

လြတ္လပ္ေရး ရရခ်င္းမွာ ျမန္မာ အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အစိုးရနဲ႔ တခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔လည္း စတင္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ – ကရင္နဲ႔။ ကရင္နဲ႔က ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ အဂၤလိပ္ အဆုတ္မွာ ကတည္းက လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြ ရွိခဲ့တယ္။ တကယ္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္ စလံုး လူမ်ိဳးေရး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္း မႈေတြအျပင္ အထက္က ဆိုခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ မတည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္း သေဘာေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲ အသြင္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီလို လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦး ဝါဒေရးရာ စစ္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးရာ သေဘာေဆာင္တဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ “တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္” ျဖစ္ေနတဲ့ကာလ၊ ျမန္မာနဲ႔ တျခား တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈ အတြက္ အျပည့္အဝ ညႇိမရေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ သေဘာေဆာင္တဲ့၊ အမ်ားစု ျမန္မာေတြကိုသာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံနာမည္ “ျမန္မာ” ဟာလည္း ျပန္လည္ အသက္ဝင္ လာခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္ဦး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမွာ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေနရာရခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အာဏာ မရွိတဲ့ သမၼတ ရာထူးေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြခ်ည္း ရခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကို ေလးစားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ ေမြးကင္းစ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ပင္လံု အႏွစ္သာရဟာ အျပည့္အဝ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့တဲ့အျပင္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ သေဘာေဆာင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုရဲ႕ အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္တာ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို မွ်မွ်တတ မခြဲေဝတဲ့ သေဘာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေျခ တည္လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒဟာ ေခတ္ဦး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ အဓိက မက်င့္သံုး၊ မရွင္သန္ခဲ့ေပမယ့္ အာဏာရပါတီရဲ႕ စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ အဲဒီ သေဘာနဲ႔ အေတြးအေခၚ ေတြကို စတင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ လံုးလံုး က်ေစခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္က်င့္သံုးတဲ့ ကာလမွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ဟာ လူအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈကို ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ အေတြးအေခၚ၊ သေဘာတရား ေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားတဲ့ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ သမိုင္း၊ ပညာေရးစနစ္ စတဲ့ လူထု ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ၾကားခံေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ သြတ္သြင္းခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ ပိုမို အျမစ္တြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ခဲ့မႈနဲ႔ အတူ အက်ိဳးဆက္ မ်ားစြာထဲက တခုကေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ားစု ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးရဲ႕ နာမည္ဟာ မူရင္းနဲY ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ႏိုင္ငံကို “ျမန္မာ”၊ လူမ်ိဳးကို “ဗမာ” ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံကို “ျမန္မာ” လူမ်ိဴးသာ သီးသန္႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ နာမည္ သံုးသလို၊ လူမ်ိဳး နာမည္ကိုလည္း ဒုတိယမူကြဲ “ဗမာ” အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားဟာ ေျပာင္းျပန္လုပ္၊ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ ဇာတ္သြင္းျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ  ႏိုင္ငံနာမည္နဲ႔ လူမ်ိဳးနာမည္ ျမန္မာလို အေခၚရဲ႕ “အမွန္” “အမွား” သမိုင္းမွန္ပဲ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံနာမည္ အဂၤလိပ္လို အေခၚကို “Burma” ကေန “Myanmar” လို႔ ေျပာင္းတာကေတာ့ ၁၉၈၉ နဝတ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္း ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အၾကား အဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈ အကြဲ (ဗကသ/ မကသ အကြဲ) ကို ပိုမို သပ္လွ်ိဳ ေသြးထိုးလိုစိတ္နဲ႔ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း အေမြခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ပညာရွင္ေတြ ပါတဲ့ ေကာ္မရွင္ တခုဖြဲ႕ၿပီး ဇြတ္အတင္း ေျပာင္းေစခဲ့တယ္။

ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံ နာမည္ကို အဂၤလိပ္လို “Myanmar” လို႔သာ ေခၚသင့္ေၾကာင္း အေျခအျမစ္မရွိ၊ မခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၃ ခ်က္ ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲက မခိုင္လံုဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာလို ႏိုင္ငံနာမည္ “ျမန္မာ” ဟာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လို မွာလည္း ျမန္မာ အသံထြက္ကို တိုက္ရိုက္ အဂၤလိပ္ စာလံုး ေပါင္းတဲ့ “Myanmar” လို႔ သံုးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အခ်က္ဟာ အထက္မွာ ရွင္းျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာလို “ျမန္မာ” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္တဲ့ အတြက္ အဂၤလိပ္လို “Myanmar” ဟာလည္း တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ညႊန္းဆိုနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

အစဥ္အဆက္ ႏိုင္ငံနာမည္ကို “Burma” လို႔ပဲ သံုးစြဲလာခဲ့တယ္။ ဗမာႏိုင္ငံသား အားလံုးပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္လို “Burma” လို႔ပဲ တပ္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ – BIA၊ BDA သာျဖစ္တယ္၊ MIA၊ MDA မဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရ တည္ေထာင္ ခဲ့တဲ့ “မဆလ” ပါတီ ကိုယ္တိုင္လည္း အဂၤလိပ္ အမည္ကို “BSPP” ဆိုၿပီး “Burma” နာမည္ သံုးခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံနာမည္ အဂၤလိပ္လို “Burma” ဟာ ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းက အစျပဳခဲ့တယ္။ စကားလံုးရဲ႕ မူရင္းနဲ႔ ေရွ႕ကြင္းဆက္ သေဘာကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္က လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ စတင္ထိစပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြက ျမန္မာ ဗမာေတြကို ဗရမာ၊ ျဗဟၼာ၊ စာကို ဘာရမီလို႔ ေခၚၾကတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ညႊန္းဆိုတဲ့ စကား (စာေပ မဟုတ္) အရ သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသံထြက္နဲ႔ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ျဗဟၼာ အယူအဆကို လက္ခံတဲ့ လူမ်ိဳးေတြလို႔ ညႊန္းဆို ေခၚေဝၚျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီ အိႏၵိယ အေခၚကို ၁၆၊ ၁၇ ရာစုေလာက္မွာ ပူတေက (ေပၚတူဂီ) လူမ်ိဳးေတြက ေမြးစားၿပီး ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြကို သူတို႔ အသံထြက္နဲ႔ ဘာမင္နီယား (Birmania) လို႔ ေခၚတယ္။ ဒီအေခၚကိုပဲ အဂၤလိပ္ေတြက (၁၈) ရာစု ေလာက္မွာ ထပ္မံေမြးစားၿပီး ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြ ေနထိုင္တဲ့ ေနရာဟာ ဘားမား (Burma) ျဖစ္လာတယ္။

ကနဦး အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းမွာ “Burma” ဆိုတာအျပင္ မူကြဲေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိခဲ့တယ္။ ဥပမာ – Bermah, Birmah, Brama, Burmah။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ လူမ်ိဳးနာမည္ “Burma” က အတည္ျဖစ္ၿပီး ကိုလိုနီ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ႏိုင္ငံနာမည္ပါ “Burma” ဆိုၿပီး တရားဝင္ ရံုးသံုး အေခၚျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးကိုေတာ့ “Burman/ Burmese” ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းခဲ့တယ္။

ဘယ္ ႏိုင္ငံျခားသား မဆို ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးေတြကို ေခၚရင္ သူတို႔ၾကားရတဲ့ စကားသံ “ဗမာ” ကို သူတို႔လွ်ာနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသံထြက္နဲ႔ ေခၚဆိုမွာသာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ သူတို႔ မဖတ္တတ္တဲ့ စာေပ အေရးအသားမွာ အမ်ားစု သံုးတဲ့ “ျမန္မာ” ကို အေျချပဳၿပီး မေခၚဆိုႏိုင္တာကို သတိျပဳရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ိဳးျခား အားလံုးက ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြကို ေခၚတဲ့ ေနရာမွာ စကားသံ “ဗမာ” ကိုပဲ အေျချပဳ ေခၚခဲ့တယ္။ ဥပမာ – ထိုင္းေတြက ျမန္မာ (ဗမာ) ေတြကို “ဖမ” လို႔ေခၚတယ္။

ႏိုင္ငံ နာမည္ “Burma” ျဖစ္ခဲ့ျခင္း သေဘာက ကိုလိုနီ စျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ ကိုလိုနီ စျဖစ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္ပါယာရဲ႕ အာဏာဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မွာရွိတဲ့ ေနရာ အမ်ားစုလို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့အထိ သက္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္နဲ႔ မြန္ ႏိုင္ငံေတြဟာ လံုးလံုး ျမန္မာကုန္းေဘာင္မင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ေအာက္ ကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒီအေနအထားမွာ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာနဲ႔  ျမန္မာကုန္းေဘာင္ဘုရင္ အင္ပါယာတို႔ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ (၁၈၂၄-၁၈၂၆) စ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာက စစ္ရံႈးလို႔ စစ္ေျပၿငိမ္းရာမွာ သူတို႔ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ ထားတဲ့ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္နဲ႔ တနသၤာရီကို အဂၤလိပ္လက္ထဲ လႊဲလိုက္ရတယ္။ အဲဒီမွာ အဂၤလိပ္က ျမန္မာ (ဗမာ) ထံကေန ရလိုက္တဲ့ အတြက္ အဲဒီ နယ္ေျမေတြကို ေအာက္ ဗမာျပည္ (Lower Burma) ဆိုၿပီး နာမည္ေပးၿပီး ၿဗိတိသွ် – အိႏိၵယ လက္ေအာက္ကို ထည့္လိုက္တယ္။

ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႀကိမ္ စစ္ဆက္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္က ျမန္မာကုန္ေဘာင္မင္း နန္းစိုက္တဲ့ ေနရာအထိ သိမ္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ အာဏာစက္ ေရာက္ခဲ့တဲ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ ေနရာအမ်ားစုကို ဗမာႏိုင္ငံ “Burma” ဆိုၿပီး သတ္မွတ္တယ္၊ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရာမွာက ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ အာဏာ အျပည့္အဝ မသက္ေရာက္ခဲ့တဲ့၊ ေနရာတခ်ိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္လို ေနရာေတြကို အဂၤလိပ္က တိုက္ရိုက္ ကိုလိုနီအျဖစ္ မသိမ္း ပိုက္ဘဲ၊ အေစာင့္အေရွာက္ခံ နယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ေဒသခံ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားေတြကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးခဲ့တယ္။

အဂၤလိပ္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္းသာ ဒီႏိုင္ငံမွာ မေနထိုင္တဲ့ သေဘာကို သိတယ္ ဆိုတာ  မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္ေတြ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ပိုမို ေသြးကြဲေစျခင္းက သက္ေသျပဳတယ္။

ဒါ တနည္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ေတြသံုးခဲ့တဲ့ “Burma” ဟာ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ တျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြကိုပါ သက္ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံအမည္ အဂၤလိပ္လို “Burma” ဟာ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးကိုသာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အထက္ပါ ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီ ျဖစ္စဥ္သေဘာအရ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ရင္ ရတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေခၚ မူရင္းနဲ႔ အမွန္အေခၚ “ျမန္မာ” ကို တိုက္ရိုက္ အဂၤလိပ္ စကားလံုး ဖလွယ္ သံုးထားတဲ့ “Myanmar” ထက္ေတာ့ “Burma” က  ႏိုင္ငံမွာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေနရတဲ့ တျခား ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြကို ကိုယ္စားျပဳရာ ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏိုင္ငံအမည္ အေခၚအေဝၚ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရဲ႕ မူကြဲ ႏွစ္ခုမွာ အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ျမန္မာ လူမ်ိဳးအေခၚ မူရင္း “ျမန္မာ” ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြအရ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုလိုနီ ျဖစ္စဥ္ သေဘာအရ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးႀကီးက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ပေဒသရာဇ္ေခတ္စနစ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ တိုက္ဖ်က္ ေစလိုတဲ့ မူအရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံအမည္ ဗမာႏိုင္ငံ (Burma) ဆိုတဲ့ နာမည္က ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အထက္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မွာ ေထာက္ျပခဲ့သလို ဒီ ဗမာႏိုင္ငံ (Burma) ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံအမည္ အေခၚဟာလည္း ျမန္မာ လူမ်ိဳးအေပၚမွာသာ အေျချပဳ ေပၚလာခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာ ကိုယ္စားျပဳသလို ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ ေနာက္ကို တိုင္းျပည္မွာ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ တျခား လူမ်ိဳးစု အသီးသီးရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပီပီျပင္ျပင္ သီးသီးသန္႔သန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ဒီ ႏိုင္ငံ အမည္ ဗမာႏိုင္ငံ (Burma) ဆိုတဲ့ သေဘာကို ျပည္သူလူထု ဆႏၵ၊ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာ ေတာင္းခံၿပီး ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေလာေလာဆယ္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ပိုမို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ စကားလံုးတြဲ ထပ္မံ ရွာေဖြဖို႔ အေျခအေန အခြင့္အေရး မရွိခင္မွာ ဒီေဝါဟာရ ျပႆနာဟာ သာမန္ ဘာသာေဗဒ သေဘာ အျငင္းပြားမႈထက္ ပိုတဲ့  တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ ေနတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ သမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာ မသင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ အတြက္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၊ ဘာသာေဗဒနဲ႔ ေဝါဟာရဆိုင္ရာ အယူအဆ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမႈကို သိရွိနားလည္ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးပါတယ္လို႔  နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ရည္ညႊန္း။     ။
•Hall, DGE,  “Pre-Pagan Burma”, (3rd Edition), (1960).
•Ammon, Ulrich, “Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society”, Volume 3/3, (2nd Edition), (2004).
•Houtman, Gustaaf, “Mental culture in Burmese crisis politics”, ILCAA Study of Languages and Cultures of Asia and Africa Monograph Series No. 33, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, (1999).
•Dittmer, Lowell, “Burma Or Myanmar? The Struggle for National Identity”, World Scientific, (2010).
•Thant Myint-U, “The River of Lost Footsteps–Histories of Burma”, (2006).
•Thant Myint-U, “The Making of Modern Burma”, (2001).
•Ma Thanegi, “Defiled on the Ayeyarwaddy: One Woman’s Mid-Life Travel Adventures on Myanmar’s Great River”, (2011).
•တင္ေမာင္သန္း၊ “သခင္ႏိုင္ငံေတာ္”၊ (၂၀၀၂).

ၿငိမ္းခ်မ္းေအးသည္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဘရစ္စဘိန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အိုင္တီနည္းပညာရွင္ တဦးျဖစ္သည္။


33 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ျမန္မာ တုိင္းရင္းသူ

  ကဲ အဲသည္ေတာ႔ နာမည္အသစ္ ရွာမရခင္မွာ ဗမာ ေခၚရမွာလား၊ ျမန္မာ ေခၚရမွာလား။ လူမ်ဴိးက ဘာ၊ ႏိုင္ငံက ဘာ ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား ရွင္းလင္းစြာ ေရးေပးရင္ ပိုၿပီး ေက်းဇူးတင္မိမွာပါ။
  အခုေတာ႔ တိုင္းရင္းသား မိတ္ေဆြေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ဘယ္ဟာကို ဘယ္ေနရာ သုံးရမယ္ မသိေတာ႔ဘူး။ တသက္လုံးေတာ႔ ကိုယ္႔ဘာသာလဲ ဘယ္တုန္းကမွ မဟာ လူမ်ဳိးႀကီး မထင္ခဲ႔ပဲ တိုင္းရင္းသား သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ တန္းတူ ေပါင္းခဲ႔တာမို႔ ဗမာနဲ႔ ျမန္မာကို အေရာေရာ အေႏွာေႏွာပဲ သုံးခဲ႔မိပါတယ္။ ဘယ္ဟာကို ဘယ္ေနရာ သုံးရမယ္ တိက်စြာ ညႊန္ျပေပးပါရွင္။

  • NYEIN CHAN AYE

   ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေနရာ အေျမာက္အမ်ားမွာ အသံုးအႏႈန္းအမွန္၊ မူရင္း၊ နဲ႕ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ကို ရွင္းျပထားပါတယ္။ ျပန္လည္ ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ဆိုတာ တဦးခ်င္း သေဘာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္၊ စနစ္ ကို ဆိုလိုတာပါ။ ေဆာင္းပါးမွာ အျမြက္ဆိုထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြ၊ အာဏာ၊ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈ စတာေတြအျပင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ သေဘာ ႏိုင္ငံနာမည္ တပ္တာကိုက (ကၽြန္ေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေတြကတည္းက တိတိလင္းလင္း ကန္႕ကြက္ထားခဲ့တဲ့) လူမ်ိဳးႀကီး သေဘာေရာက္ေနတာ ကို ေထာက္ျပတာပါ။

   ေရးတာ မရွင္းလို႕ နားမလည္ဘူးဆိုရင္ –

   ခုေလာေလာဆယ္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ၊ အမွန္ ဆံုးမဟုတ္
   ႏိုင္ငံ – ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္
   လူအမ်ား စု လူမ်ိဳးအမည္ – ျမန္မာ

   Nation Name: Republic of the Union of Burma (the most suitable one at the moment)
   Majority Ethnic Group Name: Burman / Myanmar / Bamar

   Burmese, generally, represents all the major ethnicity including Myanmar as well as minorities. (i.e. All the people from Burma is called Burmese.)

   လူမ်ိဳးအမည္ “ဗမာ” က အထက္မွာ ရွင္းျပသလို လူမ်ိဳးရဲ႕ ဒုတိယ မူကြဲ ဆင့္ပြားမူ နဲ႕ စကားသံုး မူ

  • ျမန္မာလုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီးရင္ ျမန္မာလုိ႔ပဲ ေခၚေပါ့
   ဘာျဖစ္လုိ႔ ဇြတ္ခံျငင္းေနရလဲ
   ဟုိတုန္းကအေၾကာင္းေလွ်ာက္ေျပာေနလုိ႔ ဘာထူးမွာလဲ
   ဟုိတုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္အလံနဲ႔ အခုနဲ႔ေရာ တူလုိ႔လား
   ေျပာင္းရင္ ေျပာင္းသလုိက်င့္သံုးေပါ့

 2. အခုေတာ့ညင္းမေနၾကပဲအဆင္ျပသလိုတာသံုးပါအုန္း။ ေနာက္မွအားလံုးညွိၿပီးလုပ္ၾကေပါ့

 3. Yes like your article very much,since I can read and write I’ve know my country name as BURMA and I’m a Burmese though I’m a Jhinphue from Khachin state.Khachin is what Myanmar call us for all the ethnic living in Khachin state I had nothing to complain about that because by that name the whole lots of Burmese know who and where I am.Likewise BURMA also know by the world by that name long before i was born even before Than shwe was born,so there nothing to make a fuss about using the name when you make a speech.

  • ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

   I totally agree with you 100+ %. There also in many minorities under Shan, living in Shan state. We’ve normally refered tham generally as Shans, then specify as Pa-Ot, Inn-tha, etc. Mentioned by major ethnic name Kachin or Shan or other does not mean any lesser value to other minorities. Just for easy identifications. So as saying Burmese as a whole in many case.
   I’ve never thought any higer class or something (like in Hindu culture) over my ethnic borthers and sisters because I am Myanmar/Bamar. There are low life crooks in Myanmar group. And many respectful people in ehtnic groups. I just value and admire one as its own human being. Not by race, religion or where one lives.

 4. I know Burma who live Irrwaddy delta, central of Myanmar,Majority ethnic group.My minority ethnic groups always call Burmese as Burma and no Myanmar. Myanmar is represenntative all ethnic groups in Myanmar so you must know that all ethnics belong Myanmar, not only Burma. We wouldn’t like to this name as Burma which is only Burmese.You created Myanmar History, I think you shifted Rohingya.You are creating problem in Myanmar.

 5. ေလေျပ

  ၿငိမ္းခ်မ္းေအးဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကဘာလူမ်ိဳးလဲ သူတို႔ သူတို႔လို႔သံုးသြားတာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ မညြွန္းတာေသခ်ာတယ္ ဘာလူမ်ိဳးလဲ ဘယ္ကလဲ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြဆိုတဲ့ ျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္းတစ္တခုခုကလား

 6. က်ြန္ေတာ္ကသမိုင္းပညာ၇ွင္တေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးဥာဏ္မွီသေလာက္ လို၊တို၊၇ွင္း ဘဲတင္ျပပါ၇ေစ၊
  က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံဟာ (ကခ်င္လူမ်ိဳးစု၊က၇င္လူမ်ိဳးစု၊ကယားလူမ်ိဳးစု၊ခ်င္းလူမ်ိဳးစု၊မြန္လူမ်ိဳးစု၊၇ွမ္းလူမ်ိးစု၊
  ၇ခိုင္လူမ်ိဳးစု၊ျမန္မာလူမ်ိဳးစု)စသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့ျပီးတည္ေထာင္ထားတဲ့နိုင္ငံတခု
  ပါ၊ဒါကို(ျပည္ေထာင္စုသမၼတကခ်င္နိုင္ငံေတာ္)လုပ္၇င္၇မလား? ဒီလိုလုပ္၇င္ ကခ်င္ တိုင္းျပည္မွာ က်န္လူမ်ိဳး
  စုေတြဟာယခု(ဘန္ဂါလီ)ကုလားေတြလိုျဖစ္မသြားဘူးလား?ယခု(ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္)ဆို
  ေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာတျခားလူမ်ိဳးစုေတြလာေနၾကတာဆိုတဲ့သေဘာနဲ ့နွိမ္ထား၇ာမက်ဘူးလါး?(လူမ်ိဳးၾကီး)
  ၀ါဒျဖစ္မသြားဘူးလား?ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုအပါအ၀င္တိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးပါ၀င္စုေပါင္းဖြဲ ့စည္း
  ထားတဲ့(ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဗမာ မိုင္ငံေတာ္(union of burma) )ဘဲျဖစ္သင့္တာေပါ့၊ ဒါေတြကိုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
  အာဏာ၇ွင္ေတြေကာင္းေကာင္းသိၾကတယ္သူတို ့ကလူလည္ေတြဘဲသိတာေပါ့တမင္သက္သက္ လူမ်ိဳးၾကီး
  ၀ါဒ၊စစ္အာဏာ၇ွင္၀ါဒ အ၇တျခားလူမ်ိဳးစုေတြကိုနွိမ္ျပီးဇြတ္လုပ္ခဲ့တာ၊ဘယ္လူမ်ိဳးစုကမွ လက္မခံနွိုင္ပါဘူး
  (union of burma)မူလ အမည္ဘဲထားသင့္ေၾကာင္း

 7. ႏူိင္ငံထဲမွာ တုိင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစု အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ႏူိင္ငံက အာရွမွာဆုိေတာ႕။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူ႕ တုိင္း၇င္းသားနာမည္ကုိမွ မယူပဲ ဒီနာမည္ကုိ ယူပါလား “United State of Asia”. ဒါဆုိ၇င္ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမယ္ ဘယ္သူ႕နာမည္ကုိ မသုံးဘူးဆုိေတာ႕။

  • USB is better
   United State of Burma.

   • USB ? so, other ethnic groups maybe will disagree for that , why want to use only Burma ? The best way is, to let all people to tell (give suggestion) to their representative’s state and then to discuss about it at the parliament.

    • တကယ္႕သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးေတြထက္ ေစာၿပီး ေနထုိင္ၿပီးသားပါ။ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ျမန္မာကုိ (ဗ်ဴ) လူမ်ိဳးလုိ႕ေခၚပါတယ္။ အဲ႕ဒီေခတ္က ျမန္မာႏူိင္ငံ ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ပုဂံဘုရင္ဟာ မြန္တုိင္းျပည္၊ ဗအိုးျပည္ (သထုံျပည္)၊ ရခုိင္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္ နဲ႕ အျခားတုိင္းရင္းသား နယ္ေျမ ကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ႕ပါတယ္။
     အဲ႕ဒီေနာက္ အဂၤလိပ္ကုိလိုနီေခတ္မွာ ျပည္မ (ျမန္မာလူမ်ိဳး ေနထုိင္ေသာ ေနရာ) နဲ႕ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ကုိ ခြဲျခားၿပီးအုပ္ခ်ဴပ္ပါတယ္။ အဲ႕ဒီေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က လြပ္လပ္ေရးရ ယူဖုိ႕ အဂၤလိပ္အစိုးရဆီ ေတာင္းပါတယ္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကုိပါ ေတာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဂၤလိပ္ေတြက မေပးပါ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြပါမွ သူတုိ႕နယ္ေျမကုိပါ လြပ္လပ္ေပးမယ္ လုိ႕ေျပာတယ္။
     ဒါေၾကာင္႕ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းက တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြဆီ ခရီးဆံ႕ခဲ႕ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ စည္းရုံးခဲ႕ပါတယ္။ ေနာက္လြပ္လပ္ေရးရၿပီး ပင္လုံစာခ်ဴပ္ကုိ ခ်ဴပ္ဆုိခဲ႕ ပါတယ္။ အဲဒီ႕ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ႏူိင္ငံကုိ ဘယ္လုိေခၚမလဲဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႕ မတုိင္ပင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏူိင္ငံ အျဖစ္ အမည္သြင္ လာခဲ႕ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြလဲ ႏူိင္ငံရဲ႕ အမည္ကုိ တုိင္းရင္းသားအားလုံး သေဘာတူမည္႕ အမည္ ဘယ္လုိမ်ိဳးမွည္႕မည္ဆုိတာကုိ မစဥ္းစားခဲ႕ပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႕လဲဆုိေတာ႕ ပင္လုံစာခ်ဴပ္အရ လြပ္လပ္ေရးရၿပီး 10 ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားေတြ ျမန္မာႏူိင္ငံ ကေနခြဲထြက္ႏူိင္လုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
     ဒါေၾကာင္႕ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည္႕ မယ္ဆုိရင္ “ ျမန္မာ “ ဆုိတဲ႕အမည္ဟာ တုိင္ရင္းေတြအားလုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလုိပဲ အစက မေကာင္းခဲ႕ရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပႆနာတက္ တတ္ပါတယ္။ အဲတာဟာ ဓမၼတာပါပဲ အားလုံးဆႏၵ မပါပဲ တခုခုလုပ္လုိက္ရင္ တေန႕ေန႕မွာ ျပႆနာတက္ရ စျမဲပါ။

 8. Must be Myanmar, new generation only know Myanmar. Don’t change anymore.

 9. ကိုေကာင္း

  တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တာ အႏွစ္သာရမပါလွတဲ့ နာမည္ေျပာင္းမဟုတ္
  တန္းတူအခြင့္အေရး ညီမွ်မႈအတြက္ပဲျဖစ္တယ္ မသိႏိုင္လြန္းလွတယ္
  အာဏာရွင္ေျပာေျပာ၊ ပေဒသရာဇ္ေျပာေျပာ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြေျပာင္း
  ဖို႔ကိုပဲလူထုကလိုလားတယ္
  အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ လူေတြရဲ့ေတြးပုံေတြ မက်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ေသးတာလဲ ရွိေကာင္းရွိမယ္
  အဓိကက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ စစ္ပေဒသရာဇ္အုပ္စု ခ်ဴပ္ၿငိမ္းမွသာ ျပည္သူေတြရဲ့ေတြးေခၚပုံနဲ႔
  ဒီမိုကေရစီ အမူအက်င့္ေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ရမယ္
  လူဆုိတာ အစြဲရွိတတ္တာသဘာ၀ပဲ
  လူေတြဗဟုသုတနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့အရာေတြကို စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္ရလာတဲ့အခါ အခုရွိေန
  တဲ့ လူမ်ိဴးေရးအစြဲတို႔ စတဲ့အစြဲအစုစုဟာ အတျဖည္းျဖည္း ပါးလွ်ားသြားမွာပဲ
  ပိုေကာင္းတဲ့ ေနေပ်ာ္တဲ့ လူမႈပါတ္၀န္းက်င္ကိုရလာမွာပဲ

  အမည္နဲ႔ပါတ္သက္လို႔
  ဲျမန္မာေခၚလို႔လဲ ျပႆနာမရွိလွပါ Burma ေခၚရင္လည္းရတာပဲ ကိုလိုနီေၾကာင့္ပဲဒီနာမည္
  ရတယ္ပဲထား လြပ္လပ္ေရးသမိုင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္း၊ ပင္လုံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာေတာ့ Burma အသုံးအႏူံးက ေမွးမွိန္သြားမွာမဟုတ္ဘူး
  Burma တို႔ ျမန္မာတို႔ မေခၚခ်င္ရင္ဘယ္လိုေခၚခ်င္ေသးလဲ
  ထိုင္းမွာထိုင္းႏိုင္ငံမေခၚရင္ “မုန္း” ႏိုင္ငံလို႔ ေခၚရမွာလား
  ဗီယက္နမ္မွာေရာ ဗီယက္နမ္ မေခၚပဲ “ေဒါင္” ႏိုင္ငံလို႔ ေခၚမွာလား
  နာမည္ျပာင္းဖို႔ထက္ မဆီေလွ်ာ္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြေျပာင္းဖို႔ေခါင္းထဲထည့္ၾကပါ

 10. I wanna remind that, ” No matter who is right, but what is right? This time is we are going to FORWARD! I do not want to Burma and other race fight for this article, for our country, I think actually the author should write by good opinion, I do agree this is according to history, but I do not agree that you put some words, it can make our nation can conflict, ( between Burma and other race become war ) . Anyway we are going to FORWARD not we are going to backward so pls remind you that again “NO MATTER WHO IS RIGHT BUT WHAT IS RIGHT FOR OUR FUTURE! think carefully for future before you do, before you talk, before you write, it can all affect on us and our generation. It’s time to change Myanmar. We are moving forward and pls do not, your words can pull back to PAST!

 11. အေခၚအေ၀ၚက အေရးႀကီးတယ္ဆုိေပမယ့္ အဓိက အေရးႀကီးဆုံးက ျပည္သူျပည္သားအားလုံး၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ရဖုိ႔ပါ။ ဗမာဘဲေခၚေခၚ၊ ျမန္မာဘဲေခၚေခၚ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘာသာ စကား၊ စာေပ သင္ၾကားခြင့္မရ၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရမယ္ဆုိရင္ ဘာအက်ဳိးမွ မရွိပါဘူး။ အျမင္က်ဥ္းတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဆြ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြကုိ အရႈးလုပ္ေနတာပါ။

 12. ေစာထြန္း

  အထက္ က တိုင္းရင္းသား ေတြေျပာတဲ့ စကား မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံပါတယ္။ နံမည္ က ဘာမွ အေရးမၾကီးပါ။ ကမာၻက သိတဲ့ Burma ပဲ ေခၚေခၚ၊ ျမန္မာ ပဲ ေခၚေခၚ တိုင္းရင္းသား ေတြကို မွန္ကန္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အားေပးမႈ ေပးဖို႕သာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဂၤလိပ္လို သံုးတဲ့ Burma, Myanmar နဲ႕ ျပည္တြင္းက ဗမာ၊ ျမန္မာ နဲ႕ လည္း တကယ္ေတာ့ ဘာမွ မဆိုင္ပါ။ ေက်ာင္းသား အကြဲ ကို စစ္အစိုးရက (ျမန္မာ အုပ္စုကို အားေပးခ်င္လို႕) တိုင္းျပည္နံမည္ ေျပာင္းခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ပိုၿပီး လက္မခံႏိုင္စရာျဖစ္ပါတယ္။ (သမိုင္းကို ေသခ်ာေလ့လာ ေျပာေနတယ္လို႕ ထင္ရတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္ေတြကို အလြန္မွ အားနည္း ခ်ည့္နဲ႔ ေစပါတယ္။)။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ကိုေအာင္ဆန္း) ထိုင္ခဲ့ တဲ့ student union ထိုင္ခံုၾကီး မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ၾကီး လို႕ေရးထားတယ္ လို႕ သိရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဒီနံမည္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈ၊ အနာဂတ္ တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ အေရးပါ တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားစြာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမွာပါ။ ျမန္မာအစ တေကာင္းနဲ႕ ေက်ာက္ဆည္ ကိစၥလိုပါပဲ။ တစ္ခါ – ဘယ္နံမည္ ယူထားသည္ျဖစ္ေစ အေခၚအေ၀ၚ တစ္ခု ဟာ ရပ္တည္ခ်က္ ကို ရည္ညႊန္းမႈ မရွိေၾကာင္း အလားတူ နံမည္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – ပီကင္းက ေန ေဘဂ်င္းကို ေျပာင္းခဲ့တဲ့ တရုပ္ျပည္မွာ ပီကင္း တကၠသို္လ္ ၊ ေဘဂ်င္းတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုလံုး ဒီေန႕ထိ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႕ က (အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ လူမ်ဳိးပီပီ) ဒါကို အျငင္း မပြားၾကပါ။ သင့္တဲ့ နံမည္ကို ေျပာင္း လိုက္ေပမယ့္ မေျပာင္းတဲ့ အမည္ကို ရန္သူလိုသေဘာ မထားပါ။

  • NYEIN CHAN AYE

   ၁၉၃၆ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ) က အဲ့အရင္ တကသ အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေရးရာ ကိစၥတြင္ပဲ ရပ္မေနေတာ့ပဲ အမ်ိဳးသားေရး၊ လြတ္လပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္လာတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ကို ဖြဲ႕တယ္။ စတင္ဖြဲ႕ခ်ိန္ကတည္းက တေလွ်ာက္လံုး ဗကသ နာမည္နဲ႕ ပဲ ေနခဲ့တယ္။

   ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဗကသ ညီလာခံ(၁၉၃၆၊ ေမ၊ ၈) ကို စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ဖ်က္ၿပီး စစ္သမိုင္းျပတိုက္ လုပ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဂ်ဴဗလီေဟာ မွာ က်င္းပ ၿပီး စတင္ ဖြဲ႕စည္းတယ္။

   ပထမဆံုး ဥကၠ႒ က ကိုရာရွစ္ (ေနာင္ ဖဆပလ ဝန္ႀကီး)၊ ဒု ဥကၠ႒က ကိုေအာင္ဆန္း (ေနာင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) တို႕ ေရြးခံရတယ္။ အထက္ဗမာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႕ ကိုဗဟိန္း (သခင္ ဗဟိန္း) တက္တယ္။ အျခားထင္ရွားတဲ့ ထဲက ဆို ကိုဗေဆြ (ေနာင္ ဖဆပလ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ကိုထြန္းရွိန္ (ေနာင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)၊ ကိုလွေရႊ (ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ လွေရႊ၊ ေနာင္ပညာေတာ္သင္သြားရင္း ေလယာဥ္ပ်က္က်လို႕ ဆံုးရွာသူ) စတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ခဲ့တယ္..။

   ဗကသ သမိုင္း အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ အလြယ္ဆံုးက ခု ဗမာျပည္မွာလည္း ရႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ “ေအာင္ထြန္းရဲ႕ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ” သမိုင္းစာအုပ္ကို ဖတ္ဖို႕ လမ္းညႊန္လိုတယ္..။

   ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရွိေနတဲ့ သမိုင္းအခ်က္အလက္၊ ေဝါဟာရ ကို လူငယ္ေတြသိေစဖို႕ ရွင္းျပျခင္း နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ အတိမ္အနက္ သေဘာ အားလံုးနားလည္ ေအာင္ ေထာက္ျပျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။
   ေဝါဟာရ ေျပာင္းလဲဖို႕ (သို႕) ျဖည့္စြက္ဖို႕ ကို တိုင္းရင္းသားအားလံုး သာတူညီမွ်ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တိုင္းျပည္မွာ အရင္တည္ေဆာင္ၿပီးမွ သာ စဥ္းစာႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေဆာင္းပါးမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေထာက္ျပထားၿပီးသာ ျဖစ္တယ္။

   • ကိုေနာင္

    ကိုေအာင္ထြန္း ရဲ႕ စာအုပ္ကို ကိုးကားတဲ့ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေအး၊ အထက္က ေျပာတဲ့ ကိုေအာင္ဆန္းထိုင္တဲ့ ထိုင္ခံုၾကီး ကို အရင္ ရွာၿပီး ေလ့လာ သင့္ပါတယ္။

 13. သူ႕ဖက္ကၾကည့္ေတာ့လက္ဖ၀ါး၊ကိုယ္ဖက္ကၾကည့္ေတာ့လက္ဖမိုး ဆိုသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့…လူမ်ဳိးကို ဗမာလို႕ပဲသတ္မွတ္ပါ။ ႏုိင္ငံကိုေတာ့ လက္ရွိအတိုင္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ဘားမားျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ ျဖစ္ေစ သူ႕နဂုိရွိလမ္းေၾကာင္းေလးအတိုင္း သုံးၾကပါဦးလား။ ခင္ဗ်ားတို႕ဟာက ၾကက္ဥနဲ႕ ၾကက္အစ ရွာသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ကမၻာ႕ဦးလူသားအစ ဘယ္ကလာသလည္း ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ုဳိး ေမးသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကမၻာ့ေပၚမွာေတာ့ အမ်ားစုလူမ်ဳိးကို အစြဲျပဳၿပီး နုိင္ငံကို ေခၚေ၀ၚၾကတာမ်ားတယ္္။ဒီအခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ေခၚၾကေၾကးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေခၚရမယ္ဆိုတာ ေဗဒင္ေမးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ေဆာင္းပါးရွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးကလည္း ရွင္းေလရႈပ္ေလျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထပ္မရွင္းလင္းေစခ်င္ေတာ့ပါ။ေစတနာကို နားလည္လက္ခံအတည္ျပဳပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကြန္႕မင္န္ ရွင္မ်ားသည္ အစအေနာက္သန္ပါသည္။သည္းခံနားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ အကယ္၍ ထပ္မံ အျငင္းပြားလုိပါက ကြ်ႏ္ုပ္ထံ စာေရးသား ေပးပို႕အျငင္းပြားႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ေနာ္သည္ အလုပ္လက္မဲ႕အားလပ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

  • ေမာင္ေမာင္ေၿပာသလိုပဲ တိုင္းၿပည္အတြက္အက်ိဳးမရွိမဲ႔ဟာေတြကို အစဆြဲမထုတ္သင္႔ေတာ႔ပါ။တိုင္းခ်စ္ၿပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ားတိုးပြားလာေစဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးတက္လာေစမဲ႔ စာတိုေပစ မ်ားကိုပဲရွာေဖြေရးသားၾကေစခ်င္ပါသည္။

 14. ဧရာ၀တီကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒီသမုိင္းေၾကာင္းကုိ အမွန္အတုိင္းေဖာ္ျပလုိ႕။ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုဟာ ဒီသမုိင္းေၾကာင္းကုိ အမွန္အတုိင္း သိခြင့္မရွိၾကပါဘူး။ ေက်ာင္းစာမွာသင္တဲ႕
  ျမန္မာ႕သမုိင္းေၾကာင္းဟာ ဒီသတင္းလိုမဟုတ္ဘူး။ ဒီေခတ္လူငယ္မ်ားဟာ တကယ္႕ သမုိင္းေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္ကုိ သိခြင့္မရွိၾကဘူး။ ဧရာ၀တီကုိအရမ္း ေက်းဇူးတင္တယ္ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ အမွန္တရားရဲ႕ မီဒီယာ သတင္းသမားပီပီ ျပည္သူေတြသိခြင္႕ ရေအာင္ေဖာ္ျပ ေပးပါ။

 15. I appreciate this author. He has pointed out very important facts more than any other Burman writers I have ever known. But at the end, it all points to the real fact that Myanmar and Burma are just the same. That does not mean that we cannot accept either one can be just fine because the fact is that we are different nations and we do not have such identity inclusively for all ethnic peoples. To me, I am from Chinland and that’s the most important thing for me as I am always a citizen of Chinland no matter what the whole Burma will look like in future. I think other ethnic peoples will feel the same as I do. Nowadays, some young peoples talk about unity issue in the net. That’s a good turn of new thinking about Burma. Many peoples might never know how strong Burmanization was in media, TV, sport because it was every where. As a Chin citizen living in my country Burma in Yangon, I still remember how I felt compelled living in the land that I was never portrayed to be a part of. However, I am optimistic that ethnic nationals will have their rights and thus drawing themselves to the sense of unity in the country. Peace to you all.

 16. thank you very much, ko nyeing chan ei, i agree with u.

 17. This article is the starting point and important issue for the future of our country. As a Shan, I never feel myself as Bamar. I believe that it is true for all other ethnic groups . We are forced to learn Burmese language as part of curriculum. Burmese language, history etc. One particular statement is totally not acceptable to us. Burmese language is our language, burma is our country. If it is in a true spirit of Union , we have to change appropriate name for the future of our country where everyone of us , regardless of religion, race and color of skin should feel part of the country . Whether be it Chinese or Indian, they are also born in this country and part of it too.

 18. လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသမားနဲ႔စစ္အါဏါရွင္အဆက္ဆက္ေတြကသမိုင္းကိုေရးခ်င္သလိုေရးၿပီးေက်ာင္းမွာ
  သင္ခ်င္သလိုသင္သြားေတါ့လူငယ္ေတြကဘါကိုမွဝါးလံုးကဲြေအါင္အမွန္မသိနိုင္ခဲ့ႀကေတါ့ပါ။ဒီလူငယ္ေတြဆိုလည္းလူႀကီးပိုင္းကိုေရာက္ေနၿပီဆိုေတါ့လိမ္ထါးတဲ့သမိုင္းကဘဲသူတို႔ဆီမွာအရိုးစြဲေနႀကတယ္။ၿမန္မာ၊ဗမာလူမ်ိဳးရဲ့မူလအစကိုဖံုးကြယ္ထါးႀကတယ္၊၊လက္မခံရဲႀကလို႔အခုထိၿငင္းခံုေနႀကရတယ္။ဒါေပမဲ့ၿပည္ေထါင္စုဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံစစ္စစ္ၿဖစ္လါရင္ေတါ့သမိုင္းအမွန္ကိုလက္ခံနိုင္တဲ့သတၱိကိုပိုင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းေပးနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

 19. မင္းထက္သာ

  က်ေနာ္က အညာၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ႔ မႏၱေလးမွာေမြးတာပါ၊ ငယ္ငယ္တုံးက က်ေနာ္႔ကို ဘာလူမ်ဳိးလဲလို႔ အေမးခံရတိုင္း ဗမာ လူမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ဘဲေျဖခဲ႔တာခ်ည္းပါဘဲ။ အညာသားစစ္စစ္ဆိုေတာ႔ ဗမာ လို႔ဘဲေျဖတာေပါ႔ေလ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာေနသလဲလို႔ ထပ္ေမးတဲ႔အခါ ဗမာႏိုင္ငံမွာေန တာေပါ႔ လို႔ေျဖခ႔ဲပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူမ်ဳိး နဲ႔ ႏိုင္ငံ အသံထြက္ျခင္းက သြားတူေနတာကိုး။ ကဲေကာင္းၿပီ..
  ဒီႏိုင္ငံမွာ ဗမာ လူမ်ဳိးတစ္ဦးတည္းေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြလဲ
  ေရွးေရွးကတည္းက ေနခဲ႔ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္႔မို႔ ႏိုင္ငံအမည္ကို အားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္မဲ႔ အမည္တစ္ခုေပးၾကရင္ မေကာင္းဘူးလားလို႔စဥ္းစားမိပါတယ္။ မည္သည္႔အမည္ကို အသုံးျပဳ
  ၾကမလဲ၊ အဲဒီမွာ ျမန္မာ လို႔ေခၚတာက ပိုၿပီးနီးနီးစပ္စပ္ အဓိပၸါယ္ရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လို႔ေခၚေ၀ၚတာဟာ မွားယြင္းမႈမဟုတ္ပါဘူး။ အမည္နာမ
  ခုရဲ႕အသံထြက္မတူတာဟာ ေစာဒကတက္စရာလို႔ မျမင္ပါဘူး၊ က်ေနာ္ရဲ႕အမည္ကိုေတာင္ မွန္ေအာင္မေခၚႏိုင္တဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေလယူေလသိမ္း မပီမႈေတြရိွတတ္ၾကပါတယ္။
  က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို အသံထြက္မွန္ေအာင္မေခၚႏိုင္တဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြရွိသလို သူတို႔ဘာသာစ
  ကားနဲ႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတာလဲရွိၾကပါတယ္။ဥပမာ..က်ေနာ္တို႔က China ကို တရုတ္ႏိုင္ငံလို႔
  ေခၚသလို သူတို႔ကလဲ ျမန္တင္း လို႔ေခၚေနၾကတာဘဲ။ India လူမ်ဳိးကိုလဲ ကုလား လို႔ေခၚ တာပဲမဟုတ္လား?။ ဒါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အသံထြက္ျခင္းပါ။ ဒီႏိုင္ငံကို
  Burma လို႔ဘဲေခၚေခၚ ျမန္မာ လို႔ဘဲေခၚေခၚ နားေထာင္သူနားလည္ဘို႔ကအဓိကပါ။
  ႏွစ္သက္သလို ေခၚႏိုင္တယ္လို႔နားလည္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလာတာပါလို႔ႏိုင္ငံျခား
  သားကိုေျပာလိုက္လို႔ ထိုသူကနားမလည္ဘဲ ဘယ္ႏိုင္ငံလဲလို႔ထပ္ေမးခံရရင္ Burma လို႔ရွင္း
  ျပမွာဘဲမဟုတ္လား?။ Burma လို႔ေျပာမွသူကနားလည္မွာကို။ Union of Myanma၊(သို႔) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ လို႔သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚတာထက္ ပိုမိုကာင္းမြန္တဲ႔ အေခၚ အေ၀ၚ အမည္နာမ ကိုခုခ်ိန္ထိစဥ္းစား၍မရေသးပါ။

 20. အေမစုေျပားတာမွန္တယ္တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးပါတာကိုဗမာလို့ပဲး
  ေခါ္ရမယ္ မင္းတို့သိပ္လူလည္မက်နွင့္
  ျမန္မာနိုင္ငံဆိုရင္ ငါတို့ဘယ္ေရာက္သြားျပီးလဲး

 21. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

  ျပည္ေထာင္စု သမတ လူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိး ႏိုင္ငံ။
  အတိုေကာက္ေခၚရင္ ၁၃၅ ႏိုင္ငံ။

 22. စဥ္းစဥ္းစားစားလည္းေျပာၾကပါကြယ္ မင္းတို႔ဟာက ဗမာလူမ်ိဳးဆိုတာကိုေဖ်ာက္ခ်င္ေနၾကတာပဲ